Wydział Mechatroniki
o jednostce

Wydział Mechatroniki prowadzi badania podstawowe i stosowane w zakresie inżynierii mechanicznej i dyscyplin pokrewnych. Główne kierunki prac obejmują zagadnienia modelowania materiałów (porowatych, konstrukcyjnych, biomateriałów) i zjawisk (deformacji, przepływu, transportu, propagacji fal), komputerowych symulacji i identyfikacji parametrów oraz badania doświadczalne (struktury, właściwości mechanicznych, transportowych, trybologicznych).

Wydział Mechatroniki dysponuje unikalnym sprzętem badawczym w zakresie badania struktury materiałów (mikrotomografia, porozymetria, permeametria), badania właściwości mechanicznych (ultradźwiękowe metody kontaktowe, bezkontaktowe w cieczy i w powietrzu, wiskozymetr), transportowych (metody komorowe, zbiornikowe), nowoczesnym sprzętem do inżynierii odwrotnej (skanery, drukarki 3D) i specjalistycznymi rozwiązaniami do rozdrabniania materiałów.     

Kontakt

Sekretariat
Magdalena Szymańska
ul. Kopernika 1, pokój nr 2

tel. 52 32576 12
e-mail: mechatronika@ukw.edu.pl